Π. ΕΛΣΑΜΠΑΓ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΝΩΣΣΟΥ 65 - 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
Α.Φ.Μ.:800838911 - Δ.Ο.Υ.: ΑΙΓΑΛΕΩ
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
   
   
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2017
PYRAMIS ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΙΚΕ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2017